Straatstenen
Op dit moment is het mogelijk om nieuwe stenen voor 85% te laten bestaan uit gerecyclede grondstoffen. De kwaliteit van deze -cradle to cradlestenen is minimaal gelijk aan die van geheel nieuwe stenen en door het toepassen van een speciale toplaag is de kleurechtheid van deze stenen zelfs groter dan voorheen. De levensduur van deze materialen is gelijk aan die van volledig nieuw materiaal. Door de gemeente is dan ook besloten over te gaan tot het aankopen van nieuw bestratingsmateriaal bestaande uit 85 % granulaat onder afname van het vrijkomende oude bestratingsmateriaal en te stoppen met het hergebruik van bestaande bestratingsmaterialen.

Gelet op duurzaamheid, wordt bij herbestratingsprojecten in Purmerend uitgegaan van het hergebruik van straatstenen, tegels en trottoirbanden. Bij de afweging tussen hergebruik van materiaal versus de aanschaf van nieuw worden, naast schoon en heel, verschillende aspecten bekeken. Waaronder de technische kwaliteit, bedrijfseconomische gronden, visuele kwaliteit en Arbo-technische normen.

Tot nu toe werd er voor gekozen om bij de herbestratingsprojecten de vrijkomende stenen schoon te maken en gereed te maken voor hergebruik. Omdat dit proces geluids- en stofoverlast veroorzaakte is gezocht naar een centrale locatie in Purmerend waar deze werkzaamheden zonder overlast voor omwonenden plaatsvinden. De beoogde locatie voor dit SSRL (stenen sorteer- en recyclelocatie) werd gevonden bij een aannemer aan de Oosterweg in de Purmer.

Nieuw milieuvriendelijker productieproces
De markt is de laatste jaren druk bezig geweest met het verbeteren van een productieproces waarbij granulaat van oude bestratingsmaterialen wordt hergebruikt bij het produceren van nieuwe stenen. Op dit moment is het mogelijk om nieuwe stenen voor 85% te laten bestaan uit gerecyclede grondstoffen.
De 'nieuwe' stenen waarin 85% granulaat van oude materialen is gebruikt zijn € 10,- per m2 duurder dan stenen van geheel nieuw materiaal. Door de doorgevoerde bezuinigingen is het aanbod van ca. 12.000 m2 stenen per jaar verlaagd naar ca. 8.000 m2 per jaar. De hogere prijs komt dan ook op jaarbasis overeen met de huurprijs van het terrein (€ 84.000 per jaar excl. BTW) van de aannemer aan de Oosterweg, waardoor deze nieuwe werkwijze budgettair neutraal kan worden ingevoerd.

In de contracten zal dan ook worden opgenomen dat de fabrikant zich verplicht tot inname van het bestaande 'oude' bestratingsmaterieel. De 'nieuwe' stenen (cradle tot cradle) worden rechtstreeks op de plaats van een project afgeleverd en het uitgenomen materiaal wordt rechtstreeks vanaf de projectlocatie afgevoerd naar de leverancier.

Nog meer voordelen
De beoogde duurzaamheidmaatregel wordt volledig gestand gedaan. Sterker nog met het 'nieuwe' materiaal wordt 85% van al het uitkomende bestratingsmateriaal nu hergebruikt. In de situatie met behulp van het SSRL konden uitsluitend hele en onbeschadigde stenen hergebruikt worden. Ook voertuigbewegingen worden verder teruggebracht en blijven nu beperkt tot het halen (oud materiaal) en brengen (nieuw materiaal) van het materiaal bij de leverancier rechtstreeks op de projectlocatie.

Bewoners van wijken waar een herinrichting plaats vindt krijgen hiermee zichtbaar nieuw bestratingsmateriaal. Vragen in de zin van "waarom hier wel nieuwe stenen en daar niet" en de daarbij behorende voorbereiding en uitwerkingsproblemen behoren daarmee tot het verleden.


Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

VNG voorzitter Van Zanen: ‘Wel het zuur, niet het zoet’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het ronduit zorgelijk dat veel politieke partije...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger,...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Overlast, schade en opruimen jaarwisseling geëvalueerd

Elk jaar wordt er een inventarisatie gemaakt van door vuurwerk toegebrachte schades aan gemeentelijk...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Buitenlandse bedrijven creëren in Metropoolregio Amsterdam veel nieuwe banen

Er komen in de Metropoolregio Amsterdam veel banen bij doordat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Ondanks toename fiets, auto op nummer één

Dagelijks leggen Amsterdammers en bezoekers 12 miljoen kilometer af in de stad; op de fiets, te voet...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen…”

Alle Mensen, het huis aan huis blad voor gezondheid, welzijn,...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Stadspartij tegen rechtsongelijkheid bij huisvesten statushouders

Het Rijk heeft aan alle gemeenten een verplichte huisvesting voor...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

GGD advies blijft dat sport op velden met rubbergranulaat veilig en verantwoord is

Sporten op velden met rubbergranulaat, is veilig. GGD GHOR Nederland en de GGD'en geven aan dat er n...