slakkenval
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft diverse insectenbestrijdingsmiddelen ingetrokken die zijn bedoeld voor toepassing in de particuliere tuin.
Zo is de toelating van Calypso Spray en Calypso Vloeibaar per 31 januari vervallen. Het middel dat voor particulier gebruik is bedoeld, mag nog tot 31 januari 2018 worden gebruikt.

Calypso Spray is toegestaan voor gebruik als insectenbestrijdingsmiddel op sierplanten in de tuin (in de volle grond). Het gaat om een middel op basis van thiacloprid dat schadelijk is voor bodemorganismen en daarom slechts tweemaal per jaar mag worden gebruikt.

Luizen
Het middel kan worden ingezet op rozen, sierheesters en andere siergewassen, ter bestrijding van diverse luizen zoals bladluis, schildluis, wolluis en dopluis en ter bestrijding van witte vlieg en blad etende kevers.

Calypso Vloeibaar is uitsluitend toegestaan als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de vollegrondsteelt van sierplanten in de tuin.

Eco-Slak
De toelating van Eco-Slak is per 31 december 2016 vervallen. Dit is tevens de opgebruiktermijn, het middel mag dus niet meer worden gebruikt.

Eco-Slak was een middel voor niet-professioneel gebruik ter bestrijding van naaktslakken.

Floranid Duo
Ook vervallen is de toelating voor Floranid Duo, uitsluitend toegestaan voor het niet-professionele gebruik als mossenbestrijdingsmiddel door middel van het strooien op gazons.

Dit middels is vervallen per 31 december 2016 wat tevens de opgebruiktermijn is.

Smart Bayt
Tot slot is de toelating voor Smart Bayt vervallen. Dit middel is toegestaan als middel ter bestrijding van huisjesslakken en naaktslakken. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Het middel is speciaal ontwikkeld ter voorkoming van slakkenvraat aan planten. Het middel kan zowel rondom sierplanten als eetbare gewassen worden toegepast.
De vervaldatum is 31 december 2016, de opgebruiktermijn 1 juli 2018.

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stembus uitslag pure winst voor de democratie

Het gaat om vrijheid van meningsuiting en ja dat is in Nederland een groot goed. Nog nooit deden er ...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger,...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Bestrijding van zwerfafval

Op het eerste gezicht leek het alsof er op Zaterdag 18 maart was de Kaasmarkt een kunstwerk was neer...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Veel beweging op bedrijventerrein Baanstee Noord

Lang leek er weinig te gebeuren op bedrijventerrein Baanstee Noord,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Ondanks toename fiets, auto op nummer één

Dagelijks leggen Amsterdammers en bezoekers 12 miljoen kilometer af in de stad; op de fiets, te voet...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen…”

Alle Mensen, het huis aan huis blad voor gezondheid, welzijn,...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Cedris: 420 miljoen extra nodig voor sw-bedrijven

Door te forse bezuinigingen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Ton Okhuijsen bestuurslid sportraad: ‘vrijwilligerswerk voor sport geeft voldoening.”

“Sport is een geweldig sociaal bindmiddel”, dat zijn de eerste woorden die Ton Okhuijsen uitspreekt ...