slakkenval
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft diverse insectenbestrijdingsmiddelen ingetrokken die zijn bedoeld voor toepassing in de particuliere tuin.
Zo is de toelating van Calypso Spray en Calypso Vloeibaar per 31 januari vervallen. Het middel dat voor particulier gebruik is bedoeld, mag nog tot 31 januari 2018 worden gebruikt.

Calypso Spray is toegestaan voor gebruik als insectenbestrijdingsmiddel op sierplanten in de tuin (in de volle grond). Het gaat om een middel op basis van thiacloprid dat schadelijk is voor bodemorganismen en daarom slechts tweemaal per jaar mag worden gebruikt.

Luizen
Het middel kan worden ingezet op rozen, sierheesters en andere siergewassen, ter bestrijding van diverse luizen zoals bladluis, schildluis, wolluis en dopluis en ter bestrijding van witte vlieg en blad etende kevers.

Calypso Vloeibaar is uitsluitend toegestaan als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de vollegrondsteelt van sierplanten in de tuin.

Eco-Slak
De toelating van Eco-Slak is per 31 december 2016 vervallen. Dit is tevens de opgebruiktermijn, het middel mag dus niet meer worden gebruikt.

Eco-Slak was een middel voor niet-professioneel gebruik ter bestrijding van naaktslakken.

Floranid Duo
Ook vervallen is de toelating voor Floranid Duo, uitsluitend toegestaan voor het niet-professionele gebruik als mossenbestrijdingsmiddel door middel van het strooien op gazons.

Dit middels is vervallen per 31 december 2016 wat tevens de opgebruiktermijn is.

Smart Bayt
Tot slot is de toelating voor Smart Bayt vervallen. Dit middel is toegestaan als middel ter bestrijding van huisjesslakken en naaktslakken. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Het middel is speciaal ontwikkeld ter voorkoming van slakkenvraat aan planten. Het middel kan zowel rondom sierplanten als eetbare gewassen worden toegepast.
De vervaldatum is 31 december 2016, de opgebruiktermijn 1 juli 2018.

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

VNG voorzitter Van Zanen: ‘Wel het zuur, niet het zoet’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het ronduit zorgelijk dat veel politieke partije...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger,...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Overlast, schade en opruimen jaarwisseling geëvalueerd

Elk jaar wordt er een inventarisatie gemaakt van door vuurwerk toegebrachte schades aan gemeentelijk...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Buitenlandse bedrijven creëren in Metropoolregio Amsterdam veel nieuwe banen

Er komen in de Metropoolregio Amsterdam veel banen bij doordat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Ondanks toename fiets, auto op nummer één

Dagelijks leggen Amsterdammers en bezoekers 12 miljoen kilometer af in de stad; op de fiets, te voet...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen…”

Alle Mensen, het huis aan huis blad voor gezondheid, welzijn,...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Stadspartij tegen rechtsongelijkheid bij huisvesten statushouders

Het Rijk heeft aan alle gemeenten een verplichte huisvesting voor...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

GGD advies blijft dat sport op velden met rubbergranulaat veilig en verantwoord is

Sporten op velden met rubbergranulaat, is veilig. GGD GHOR Nederland en de GGD'en geven aan dat er n...