vuurwerk2017
Elk jaar wordt er een inventarisatie gemaakt van door vuurwerk toegebrachte schades aan gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling. Door schades in kaart te brengen wordt duidelijk welke voorwerpen in de openbare ruimte gevoelig zijn voor vuurwerkvandalisme zodat het college maatregelen kan nemen om schade aan gemeentelijke eigendommen tot een minimum te beperken. Een voorbeeld hiervan is het tijdig en tijdelijk afsluiten van prullenbakken.
  
Bij de politie zijn in de periode 1 december 2016 tot 8 januari 2017 in totaal 15 meldingen over het afsteken van vuurwerk binnen gekomen.  
Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er voor ongeveer € 20.000,- schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk. Het betreft schade aan 24 prullenbakken, 39 (verkeers)borden en een parkeermeter. Daarnaast is er schade toegebracht aan de opslagruimte van wijkkantoor de Gors, aan enkele hondenpaaltjes en aan een boom. 
Tendens
Het schadebedrag ligt hoger dan het schadebedrag van de twee jaarwisselingen daarvoor. Dit heeft vooral te maken met de schade die toegebracht is aan een parkeermeter waarvan het schadebedrag een kleine € 10.000,-  bedraagt. Hoewel er ten opzichte van vorig jaar aan iets meer prullenbakken schade is toegebracht, ligt dit aantal alsnog fors lager dan het aantal gedurende de jaarwisselingen tussen 2010 en 2014. Dit heeft te maken met het tijdelijk afsluiten van prullenbakken. Hierdoor wordt de kans op vernieling door vuurwerk kleiner. Vanwege het succes zal dit beleid de komende jaren worden voortgezet.
Ook blijft het college zoeken naar andere manieren om schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen te minimaliseren.  
Vuurwerkafval
Jaarlijks wordt de actie “Na het knallen opruimen met z’n allen” georganiseerd. Het direct inzamelen van vuurwerkafval zorgt ervoor dat de straten snel weer schoon en veilig zijn na Oud en Nieuw. Dit jaar konden inwoners op maandag 2 januari 2017 tussen 09:00 en 15:00 op verschillende plekken in de stad vuurwerkafval inleveren. Per kilo ingeleverd vuurwerkafval ontvingen zij een vergoeding van € 0,25. In totaal is er 18.6.72 kilo vuurwerkafval ingeleverd.
Bij het inleverpunt in Weidevenne werd het meest ingezameld: 6.407 kilo.               
Kerstbomen
Op donderdag 5 januari 2017 konden inwoners tussen 10:00 en 15:00 op dezelfde locaties kerstbomen inleveren. Per ingeleverde kerstboom ontvingen zij een vergoeding van € 0,50. In totaal werden er 2.716 kerstbomen ingezameld. Net als bij het vuurwerkafval werd er bij het inleverpunt in Weidevenne de meeste kerstbomen ingezameld: 794 stuks.    
Kosten

De totale kosten van beide inzamelacties bedragen € 12.000,-. Naast de betaalde vergoedingen voor het inleveren van vuurwerkafval en kerstbomen zijn er ook kosten gemaakt voor het leveren en ophalen van containers, het verwerken van het afval, de huur van schaftketen en ecotoiletten en het laten versnipperen van kerstbomen door Baanstede.

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stembus uitslag pure winst voor de democratie

Het gaat om vrijheid van meningsuiting en ja dat is in Nederland een groot goed. Nog nooit deden er ...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger,...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Bestrijding van zwerfafval

Op het eerste gezicht leek het alsof er op Zaterdag 18 maart was de Kaasmarkt een kunstwerk was neer...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Veel beweging op bedrijventerrein Baanstee Noord

Lang leek er weinig te gebeuren op bedrijventerrein Baanstee Noord,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Ondanks toename fiets, auto op nummer één

Dagelijks leggen Amsterdammers en bezoekers 12 miljoen kilometer af in de stad; op de fiets, te voet...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen…”

Alle Mensen, het huis aan huis blad voor gezondheid, welzijn,...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Cedris: 420 miljoen extra nodig voor sw-bedrijven

Door te forse bezuinigingen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Ton Okhuijsen bestuurslid sportraad: ‘vrijwilligerswerk voor sport geeft voldoening.”

“Sport is een geweldig sociaal bindmiddel”, dat zijn de eerste woorden die Ton Okhuijsen uitspreekt ...