Weidevenneoz
De fractie van de Stadspartij organiseert op zaterdag 6 februari a.s. een wijklunch in jongerencentrum Columbuzz in de wijk Weidevenne. Alle bewoners van het Weidevenne zijn voor deze lunch uitgenodigd.

De Stadspartij bezoekt regelmatig de verschillende wijken in Purmerend. De fractie van de Stadspartij wil dit keer met de bewoners van Weidevenne van gedachten wisselen over de ontwikkelingen in de wijk. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een broodje kunnen bewoners, op informele wijze, met de gemeenteraadsleden en de wethouder van de Stadspartij in gesprek gaan over de eigen buurt. Eerder hield de Stadpartij een wijkschouw om met eigen ogen te zien hoe de wijk er momenteel bij staat. De fractie van de Stadspartij vindt het belangrijk om, ook buiten verkiezingstijd, van de bewoners zelf te horen hoe het gaat in hun wijk.

Wijkbewoners kunnen de raadsleden vragen stellen en met hen in discussie gaan over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, parkeergedrag en het onderhoud van wegen en straten. Maar ook over zwerfvuil en hondenpoep, jeugdoverlast en ontmoetingsplekken in de wijk.
Recent is enige commotie ontstaan in een deel van uw wijk over de voorgenomen vestiging van een Islamitische basisschool aan de Nijlstraat. De school is inmiddels elders in de stad gevestigd maar het schoolgebouw wacht een nieuwe bestemming. Daar willen de fractieleden graag met u over van gedachten wisselen. De Stadspartij is ook door meerdere bewoners van Weidevenne benaderd over een mogelijke gehele of gedeeltelijke openstelling van de bussluis op de Donaulaan/Wolgalaan en de verkeersoverlast rond het sportveld van FC Purmerend. De plannen voor herbestemming van de locatie waarop nu o.a. Columbuzz is gevestigd is van heel recente datum. Dit zijn ook onderwerpen die tijdens de wijklunch aan bod kunnen komen. Uiteraard kunnen ook andere onderwerpen worden besproken. Hierbij wil de Stadspartij aanmerken dat het gezamenlijk zoeken naar een aanvaardbare oplossing het uitgangspunt zal zijn.

De wijklunch wordt gehouden van 11:00 tot 13:00 uur. Jongerencentrum Columbuzz  is gevestigd aan de Australielaan 2, tegenover het winkelcentrum.


Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

VNG voorzitter Van Zanen: ‘Wel het zuur, niet het zoet’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het ronduit zorgelijk dat veel politieke partije...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger,...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Overlast, schade en opruimen jaarwisseling geëvalueerd

Elk jaar wordt er een inventarisatie gemaakt van door vuurwerk toegebrachte schades aan gemeentelijk...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Buitenlandse bedrijven creëren in Metropoolregio Amsterdam veel nieuwe banen

Er komen in de Metropoolregio Amsterdam veel banen bij doordat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Ondanks toename fiets, auto op nummer één

Dagelijks leggen Amsterdammers en bezoekers 12 miljoen kilometer af in de stad; op de fiets, te voet...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen…”

Alle Mensen, het huis aan huis blad voor gezondheid, welzijn,...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Stadspartij tegen rechtsongelijkheid bij huisvesten statushouders

Het Rijk heeft aan alle gemeenten een verplichte huisvesting voor...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

GGD advies blijft dat sport op velden met rubbergranulaat veilig en verantwoord is

Sporten op velden met rubbergranulaat, is veilig. GGD GHOR Nederland en de GGD'en geven aan dat er n...