aamfitheater
STADSPARTIJ raadslid Melvin Smid heeft het college vragen gesteld over de aanhoudende vernielingen en de vervallen staat van het amfitheater in het Leeghwaterpark

‘Elke keer worden er noodreparaties gedaan, maar de staat van het amfitheater gaat steeds harder achteruit’, zo stelt Smid.

De gemeente geeft als antwoord dat het m.b.t. het amfitheater uitsluitend correctief onderhoud uitvoert. Jaarlijks worden hier enkele duizenden euro's aan besteed. Het verschilt van jaar tot jaar, afhankelijk van de schade, wat de exacte bedragen zijn.

Intensiever toezicht
De vraag van Smid naar intensiever toezicht van het amfitheater wordt praktisch al deels ingevuld zo antwoordt het college. Tijdens elke dienst wordt het theater bezocht door team Buurttoezicht. Ook is er gemiddeld drie keer per week 's avonds en 's nachts een koppel buurttoezichthouders op straat. Nog intensiever toezicht vanuit team Buurttoezicht is op dit moment niet mogelijk. Uitbreiding van team Buurttoezicht - en daarmee het intensiveren van toezicht - is een onderwerp dat wordt behandeld tijdens de tussentijdse evaluatie van deze collegeperiode, zo geeft het college te kennen.

Camera’s?
Het college gaat als volgt verder in de beantwoording. Het intensiveren van toezicht door middel van het plaatsen van een camera is eveneens niet mogelijk. Het plaatsen van een camera gebeurt alleen op prioriteitsplekken: plekken waar sprake is van een openbare orde probleem en waar andere maatregelen geen resultaat hebben opgeleverd. Het amfitheater is vooralsnog geen prioriteitsplek. Daarnaast is er geen financiële ruimte voor uitbreiding van het huidige cameratoezicht.

Toekomst amfitheater
Op dit moment is er geen standpunt van het college over de toekomst van het amfitheater. Op verzoek van de gemeenteraad kan er overleg gevoerd worden over het nut en noodzaak van het amfitheater. Het is op dit moment niet mogelijk om inzicht te geven in de eventuele kosten voor het volledig opknappen en hufterproof maken van het amfitheater. Het inzichtelijk maken van deze kosten zou een vervolgstap kunnen zijn op het moment dat het college een standpunt heeft ingenomen over de toekomst van het theater.

De Stadspartij zal zich over de antwoorden buigen en zien wat een volgende stap kan zijn om de toekomst van het amfitheater veilig te stellen.


Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stembus uitslag pure winst voor de democratie

Het gaat om vrijheid van meningsuiting en ja dat is in Nederland een groot goed. Nog nooit deden er ...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger,...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Bestrijding van zwerfafval

Op het eerste gezicht leek het alsof er op Zaterdag 18 maart was de Kaasmarkt een kunstwerk was neer...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Veel beweging op bedrijventerrein Baanstee Noord

Lang leek er weinig te gebeuren op bedrijventerrein Baanstee Noord,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Ondanks toename fiets, auto op nummer één

Dagelijks leggen Amsterdammers en bezoekers 12 miljoen kilometer af in de stad; op de fiets, te voet...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen…”

Alle Mensen, het huis aan huis blad voor gezondheid, welzijn,...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Cedris: 420 miljoen extra nodig voor sw-bedrijven

Door te forse bezuinigingen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Ton Okhuijsen bestuurslid sportraad: ‘vrijwilligerswerk voor sport geeft voldoening.”

“Sport is een geweldig sociaal bindmiddel”, dat zijn de eerste woorden die Ton Okhuijsen uitspreekt ...